Reinis

Reinis

Samenvatting

Reinis houdt zich onder meer bezig met de inzameling van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. In het verleden voorzag Excel voornamelijk in de informatiebehoefte van Reinis. Met behulp van Qlik Sense heeft Cobalt BI overzichtelijke dasboards ontwikkeld.  Vanuit meerdere bronnen wordt nu een diversiteit aan waardevolle data gepresenteerd.

Uitdaging

Net als bij veel Afval- en Milieubedrijven is er ook bij Reinis een grote behoefte aan informatie. Deze behoefte werd van oudsher ingevuld door Excel Rapportages, vanuit bijvoorbeeld EXACT, WINCAR en AFVALRIS. 

Reinis ging op zoek naar een rapportagetool die niet alleen uit 1 bron data kan presenteren maar meerdere bronnen met elkaar kan integreren zodat waardevolle systeemoverstijgende data kan worden gepresenteerd.

Highlights

De Qlik Sense rapportages hebben de werkprocessen binnen Reinis secuurder gemaakt op financieel en operationeel gebied.
Gewenste informatie is in een paar seconden op het gewenste detailniveau inzichtelijk.
Met Qlik Sense kan Reinis snel op projectniveau rapporteren.
Toekomstig beleid kan worden vormgegeven door alle informatie die nu beschikbaar is.
Trends kunnen worden vastgelegd en inzet kan beter worden gepland.

Oplossing

Reinis heeft de oplossing via Cobalt BI gevonden in Qlik Sense. Hierin zijn inmiddels meerdere bronsystemen geïntegreerd (zoals EXACT, AFVALRIS en WINCAR). Er zijn vier dashboards operationeel, een Financieel, een Operationeel, een WinCar en een Meldingen Dashboard.

Het Operationele Dashboard geeft op alle niveaus inzage in de operationele kant van Reinis. Wat onder andere van belang is voor Reinis is het inzicht in de uren en het verlof van medewerkers en geregistreerde gewichten van de afvalwagens voor zowel in- als uitgaande stromen.

Boy Bakhuizen (Reinis) over de Financiële en Operationele rapportages: “Het gebruik van de door Cobalt BI gerealiseerde Qlik Sense rapportages heeft de werkprocessen binnen Reinis secuurder gemaakt. Doordat meerdere databases zijn geïntegreerd kunnen de wagen- en personeelsuren nu 1-op-1 in de financiële administratie opgenomen worden. Reinis kan hierdoor snel op projectniveau rapporteren”.

Het WinCAR Dashboard geeft inzage in de kosten met betrekking tot het onderhoud van het wagenpark en de randapparatuur. Het gaat hierbij onder meer om materiaalkosten en personeelskosten. Voor Ed van As (Reinis) is de gewenste informatie nu in een paar seconden op het gewenste detailniveau met Qlik Sense inzichtelijk te maken.

Het Dashboard Meldingen geeft de meldingen weer die door burgers en door Reinis medewerkers van handhaving worden gemeld. Meldingen kunnen in aantallen en per locatie worden weergegeven zodat men sneller tot actie kan overgaan.

Jan Vrijenhoek, verantwoordelijk voor de meldingen: “Nu we via Qlik Sense de meldingen voor Reinis ontsluiten, nodigt dit uit om de gegevens nog actiever te gebruiken om toekomstig beleid vorm te geven. Door het eenvoudig kunnen wisselen van selectiecriteria kan een snelle indruk worden gekregen van de categorie die aandacht nodig heeft. Daarbij kan informatie over meldingen ook geografisch gepresenteerd worden en kunnen maatregelen die noodzakelijk zijn, gericht worden op het gebied waar dit het hardst nodig is.

Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste inzet van middelen op de juiste locaties. Doordat eenvoudig inzicht in de gegevens wordt verkregen kunnen trends worden vastgelegd. Daarmee kan de toekomstige inzet beter gepland worden.”

 

 

Cobalt BI

Daltonstraat 11
3335 LR, Zwijndrecht
Nederland

info@cobaltbi.nl
+31 (0)10 766 0065